|

Absolwenci

Uczniowie, którzy ukończyli edukację w naszym gimnazjum.

Imie i nazwisko - pogrubione oraz podkreślone imię i nazwisko mówi, iż w danym roku osoba zdobyła tytuł PRIMUS INTERPARES.

1999/2002r.

Klasa A - Wychowawca Elżbieta Piotrowska
M.Kurzyński, J.Niepsujewicz, K.Kostrzewski, Ł.Dawidowicz, A.Worach, J.Grabowska, N.Łozińska, K.Kluk, W.Baran, M.Marcinkowska, N.Grygier, K.Kolerski, W.Łoziński, K.Dębowska, J.Kucyk, A.Tymecka, J.Wińczyk, N.BlaĄniak, E.Rajczyk, O.Filipiak, P.Pacholak, P.Śliżewski, M.Wiktorski, P.Waszczuk, A.Dębowska, A.Kwietko, M.Kanarek
Klasa B - Wychowawca Irena Szczepanik
I.Sularz, M.Pikulska, M.Spirzak, M.Kłos, M.Dynkwald, A.Chouwer, Ł.Dumka, K.Gacia, Sz.Rakowski, J.Kowalska, N.Farbisz, W.Kamińska, M.Grędecka, M.Birnbaum, K.Bącler, K.Marat, P.Kowalczyk, A.Ewald, P.Jasiński, M.Marat, Ł.Bombol, M.Makowska
Klasa C - Wychowawca Alicja Burda
H.Pałasz, G.Szymczyk, M.Szczęsny, M.Trzyńska, J.Rutowska, M.Pietrzak, B.Sobaniec, M.Maciejewski, R.Szymczyk, E.Zabłocka, D.Zielińska, E.Piórkowska, A.Tyszkiewicz, J.Błaszczak, M.Brończyk, P.Błaszczak, W.Wójcik, M.Wójcik, B.Wodyk, G.Dziuba, R.Rakowski, M.Tuchmacher
Klasa D - Wychowawca Grażyna Łyszyk
B.Donelski, K.Szymczyk, M.Boruszewski, D.Rakowski, K.Górka, J.Wojdyła, T.Wullenbeker, K.Byszewska, A.Stachurska, C.Malicka, J.Michalak, A.Łapsza, P.Wiśniak, P.Panowicz, N.Aluszyk, A.Domańska, W.Nawolska, D.Przyłucki, A.Orzarzewska, A.Frąckiewicz, A.Czarnota, B.Braun, Sz.Nogalski, M.Małysz
Klasa E - Wychowawca Zenona Adamczyk
I.Kuśmierczak, A.Szymańska, Sz.Kujawa, R.Rozpędek, G.Kik, K.Musiałowski, M.Gawarkiewicz, M.Zaleska, W.Gęsiarz, A.Podio, A.Kropińska, J.Olejnik, M.Sobkowiak, A.Kardaś, M.Oświt, A.Skoczylas, M.Rożek, Ł.Szmurło, J.Sobkowiak, M.Franczak, L.Piskorowski, A.Waszak, S.Oświt, M.Kiełbasa, M.Lachowska
Klasa F - Wychowawca Tadeusz Brzykcy
M.Opiła, S.Surdacki, P.Lipiński, D.Dąbrowski, D.Słowik, Ł.Smulczyński, Ł.Rajkowski, A.Słowik, K.Baran, I.Farbisz, K.Kosińska, I.Dolina, E.Słowińska, E.Olejniczak, J.Mazurek, E.Stolarek, I.Bozowska, M.Katryniec

2000/2003r.

Klasa A - Krzysztof Wiklak
A.Aluszyk, K.Byczek, A.Jakubcewicz, H.Jędzrzejczyk, M.Kapela, A.Klich, A.Konopka, P.Krzęć, B.Krzyśko, G.Kurkiewicz, A.Laskowska, P.Łozak, M.Maciąg, P.Mączka, G.Ruducha, Ł.Rząsik, M.Sobkowiak, M.Sobkowiak, P.Stańczyk, T.Trzyński, Zb.Trzyński, T.Turczyk, D.Stasiński, A.Urbańska, M.Waszczuk, M.Wilk
Klasa B - Edyta Smulczyńska
K.Ciepłuch, W.Filary, T.Frączek, M.Gałuszka, J.Gawarkiewicz, I.Gęsiarz, E.Jankowska, E.Jażdżyk, M.Kasprzak, K.Kiełbasa, S.Kiełbasa, P.Kropiński, R.Leszkiewicz, A.Lis, M.Mićko, S.Paszkowska, K.Piórkowska, K.Stanisz, W.Stańczyk, G.Stępnikowski, J.Szczepańska, R.Wejman, M.Zaczkiewicz, E.Zwiech
Klasa C - Aneta Pałgan
M.Antolak, M.Bijowski, A.Boruszewska, M.Brudnicka, J.Filiks, K.Górka, J.Iwańcz, J.Juncewicz, K.Kamionka, J.Kucyk, J.Kwilińska, T.Małysz, K.Mazur, T.Miczke, Sz.Niepsujewicz, M.Nyzio, K.Olszewski, Ż.Opiła, J.Owczarek, M.Siedlikowska, St. Szczerba, P.Turczyk, M.Wiśniak, K.Witkowska, K.Wojewodzic
Klasa D - Alina Sitasz
M.Adamczyk, M.Białas, K.Bielecka, K.Burda, A.Dobnio, G.Dziuba, D.Gad, ?.Kowalska, K.Kowalski, M.Kuśmierczak, D.Lewicki, M.Maciejewski, M.Modelski, I.Pudakiewicz, M.Rakowski, A.Skorupa, R.Skowron, A.Wasiuk, A.Wojdyła, A.Wojdyła, Ł.Wozniak
Klasa E - Mariola Kropińska
M.Chabowski, I.Dynkowska, R.Drzewiecki, T.Hyla, T.Jaszczak, M.Kapturczak, A.Karczewska, K.Kozieł, E.Królak, P.Królak, A.Kruszka, W.Łukaszuk, P.Maciąg, N.Malicka, K.Mikulak, P.Opiła, A.Padiasek, I.Rakowski, K.Rożek, S.Sowa, M.Spychalski, J.Sternal, J.Szmidt, P.Weselska

2001/2004r.

[Już niebawem]

2002/2005r.

[Już niebawem]

2003/2006r.

Klasa A - Aneta Pałgan
R.Boruszewski, P.Budny, N.Czerwik, S.Gawarkiewicz, K.Graczyk, M.Grzywna, J.Jasiak, M.Kamień, K.Kiełbasa, M.Kiełbasa, M.Kujawa, A.Lewicka, N.Lis, N.Magdalena, A.Paszkiewicz, W.Paszkiewicz, M.Pawlaczyk, P.Roszak, M.Sitarek, K.Sobczak, M.Świrska, A.Waliłko, A.Waszak
Klasa B - Alina Sitarz
M.Adamczyk, C.Aksamit, D.Biernat, A.Borek, P.Borek, P.Chabowska, R.Cłapirek, M.Dziuba, B.Filiks, A.Fukacz, N.Gurecka, A.Grzelak, P.Kwiatkowski, M.Jędrzejczyk, M.Maćkowiak, K.Małecka, P.Michalski, O.Nizińska, J.Ostaszewski, J.Podoluk, M.Sowa, Ł.Sufleta, K.Tymecka
Klasa C - Paweł Ziemlewski
K.Chabowski, M.Chabowska, A.Dąbkowska, L.Dziekan, E.Golańska, G.Grzegorek, J.Jabłońska, T.Komiago, A.Lipiński, M.Małecka, P.Marciniszyn, M.Mazur, A.Michalak, D.Nawolski, C.Nogalska, A.Pliśkiewicz, Ł.Popławski, B.Smoliński, K.Szmidt, A.Sztebner, K.Śmigasiewicz
Klasa D - Edyta Smulczyńska
P.Balicki, A.Bienias, A.Boruń, M.Boruń, A.Byszewska, K.Kaczmarek, I.Kapela, Ż.Krzemińska, B.Kwaczyński, P.Lisowska, D.Mazur, K.Miczke, R.Milewski, K.Olender, D.Walczak, B.Wasiuk, M.Wktorska, M.Zmarzlik, M.Kopacz

2004/2007r.

Klasa A - Małgorzata Kaczmarek-Wodonos
M.Bakun, K.Borek, M.Dondelski, P.Dziekań, P.Głowacka, I.Gubernat, J.Maćkowiak, D.Nawolski, M.Nawolski, S.Olejniczak, R.Piwowarczyk, M.Podolak, M.Purul, J.Rowicka, P.Serafin, K.Wińczyk, K.Wiśniewska, P.Zieńko
Klasa B - Mariola Kropińska
M.Badziąg, M.Czyżewski, J.Galant, M.Gaładyk, K.Gęsiarz, P.Haładuda, A.Kardaś, M.Kiełbasa, R.Kiełbasa, Ł.Kowalczyk, I.Lis, J.Maćkowiak, W.Müller, A.Priem, M.Siwiak, H.Sternal, P.Stępnikowski, A.Subocz, A.Tesarek, D.Żarniak
Klasa C - Krzysztof Wiklak
B.Brończyk, A.Ciesiołkiewicz, M.Ginowicz, Ł.Grzybowski, B.Herbot, A.Jasiak, A.Kamień, P.Klat, N.Kutelma, P. Nowak, K.Padiasek, M.Paszkiewicz, A.Rajch, K.Retkowski, D.Rozpędek, A.Sitarek, P.Walaszczyk, M.Wiśniewska, K.Grzelak
Klasa D - Judyta Czechowska
P.Bartnicka, J.Blendowska, A.Ciesielski, A.Dziekoński, P.Gibowski, U.Jewchuta, M.Kamionka, G.Kardasz, A.Kaźmierczak, O.Klich, O.Kostrzewska, M.Kozioł, B.Krzyśko, K.Lewczycka, D.Majchrowska, A.Majewska, D.Odachowski, B.Oświt, G.Pałgan, W.Panfil, D.Stańczyk, K.Worach, M.Zabrzeski, P.Żurek

2005/2008r.

Klasa A - Grażyna Kubejko, Edyta Smulczyńska
A.Baran, D.Błaszczak, A.Grygier, G.Gołąb, A.Jabłoński, K.Klich, S.Kuty, A.Łozak, M.Maćkała, K.Maćkowiak, R.Mazurek, J.Miller, J.Nieruchaj, D.Rzędkowski, K.Skiba, H.Smulczyńska, D.Stasiński, N.Szulc, P.Trzaskalska, P.Wodyk, K.Worach, M.Wróblewski, M.Wysocki
Klasa B - Grażyna Łyszyk
M.Bednarek, I.Brończyk, R.Graczyk, M.Kniaziewicz, P.Krzemińska, J.Michałowska, I.Miczke, M.Olejnik, D.Pieprz, D.Rożek, A.Rudnicka, M.Subocz, M.Szczerba, P.Świrski, G.Walaszczyk, J.Wasik, M.Wasiuk, A.Wiklak, H.Wiśniewska, D.Zwoliński
Klasa C - Katarzyna Zduńczyk
K.Chojnacki, A.Cinal, M.Dondalski, S.Kąkolewski, D.Kik, M.Kozakiewicz, B.Kropińska, P.Mazur, P.Panfil, K.Podio, M.Polak, E.Rajch, B.Romaniuk, A.Rożek, J.Smolińska, J.Szmidt, P.Wasilewska, M.Wilski, A. Wiśniewska
Klasa D - Andrzej Śliczniak
P.Borek, E.Chabowska, Ł.Filiks, K.Jaszczak, E.Kowalska, M.Kozioł, I.Kruszka, K.Lisowska, D.Małecki, M.Marcinkowska, G.Mazur, L.Nowak, A.Pankiewicz, M.Podoluk, D.Powązka, T.Rakowski, D.Szmidt, M.Zamrzycki, Ł.Zieńko, K.Żurek

2006/2009r.

Klasa A - Aneta Pałgan
M.Budna, M.Chojnacki, K.Czyżewska, P.Gabryszewska, M.Genik, A.Grzywna, C.Jasiak, J.Kiełbasa, M.Kiełbasa, A.Kurlapska, K.Nowak, M.Oleksy, P.Oleksy, K.Paszkowska, B.Rajch, R.Słowiński
Klas B - Paweł Ziemlewski
M.Bielecka, K.Burda, K.Dziuba, N.Gnatczuk, K.Kurzyńska, D.Majewski, M.Michalski, E.Olejnik, M.Olejnik, R.Paczos, T.Pikulski, P.Rozpędek, K.Smulczyńska, M.Stadnik, J.Stańczyk, D.Szymczyk, W.Worach, M.Żachowski
Klas C - Agnieszka Aksamit-Sowińska
N.Biernat, M.Buczkowska, K.Budny, M.Filary, P.Klat, S.Kostrzewska, D.Lis, A.Maćkowiak, S.Piwowarczyk, W.Siedlikowski, A.Stasiak, M.Szczesny, A.Szkudlarek, N.Tepska, M.Tesarek, M.Tuchmacher, A.Wiśniewski, M.Wróblewski, A.Zielińska, K.Zywert
Klas D - Alina Sitasz
K.Bednarczyk, K.Boruń, K.Dudziak, U.Dziekońska, M.Grzelak, K.Gubernat, H.Hajdas, D.Jackowiak, D.Kamionka, B.Kowalski, D.Lewicki, J.Łyszyk, O.Melchior, K.Panowicz, A.Pawlik, J.Pikulska, F.Piotrowski, K.Purul, P.Rowicki, J.Subocz
Wyświetleń strony: 6358
Kontakt
ul. Kościelna 3
73-260 Pełczyce
tel./fax (095) 768 54 29
e-mail: zs@zspelczyce.pl
http://www.zspelczyce.pl
UNICEF

Zegar
Wielke odliczanie


UM Pełczyce

eRmail