|

„Tradycja żyje w nas”

Rok szkolny: 2008/2009

Zajęciami plastyczno – technicznymi zatytułowanymi „Tradycja żyje w nas” nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Celem zaproponowanych przez nas zajęć warsztatowych opartych na obserwacji procesu tworzenia i współtworzenia przedmiotów jest pobudzenie dzieci i młodzieży do, jak najszerzej rozumianej, twórczości i chęci działania artystycznego.

Proponowane przez nas zajęcia umożliwią dzieciom poznanie tradycyjnych technik zdobniczych, rozwój zdolności i zainteresowań oraz doskonalenie sprawności manualnych, jak również wyrabianie osobowościowych cech charakteru takich jak: pracowitość i zdyscyplinowanie. Nauczą szacunku do pracy i jej wytworów.

Oprócz zajęć organizowanych na miejscu, zaplanowaliśmy dwa wyjazdy na warsztaty ceramiczne oraz do pracowni papieru czerpanego w Barlineckim Ośrodku Kultury.

Nasze działania zwieńczy wielka wystawa prac w plenerze zaplanowana na dzień 1czerwaca 2009 roku, na którą już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszamy!

Na zajęcia, które odbywać się będą w każdy poniedziałek i wtorek od godziny 1500 do 1700 zapraszamy wszystkich chętnych bez żadnych ograniczeń wiekowych, małych i dużych, grubych i chudych! Zajęcia prowadzą panie A. Sopińska, B. Kurak, M. Tyrpa i K. Śliczniak.

Szczegółowy harmonogram działań:
Okres realizacji od 20.04.09 r. – 01.06.09 r.

TerminDziałaniaUdział dzieci
20.04.09Zajęcia origami
Kwiaty z bibuły
Zapoznanie z techniką składania papieru i bibuły
Wybór tematu i projektowanie swojej pracy
Przygotowanie potrzebnych elementów i samodzielne wykonanie pracy
21.04.09Kartki okolicznościowePrzygotowanie drobnych elementów z papieru
Łącznie różnych technik zdobniczych
Łączenie poszczególnych elementów i wykończenie pracy
27.04.09Modelowanie z masy solnej i gipsuZapoznanie z etapami przygotowania masy solnej i gipsu
Przygotowanie poszczególnych elementów przy użyciu foremek i lepienia ręcznego
Połączenie ich w całość
28.04.09Modelowanie z masy solnej i gipsu Malowanie wykonanych i wysuszonych wcześniej wyrobów kolorowymi farbkami
Porządkowanie miejsca pracy
04.05.09Malowanie na szkle Zapoznanie się z techniką malowania na szkle
Wykonanie własnego projektu
Przygotowanie konturów do wypełniania
05.05.09Malowanie na szkle Wypełnianie farbami wcześniej przygotowanych wzorów
Przygotowanie drewnianych ramek do oprawy
11.05.09Wytapianie świec Zapoznanie się z techniką wytapiania świec
Zalewanie form woskiem
Dekoracja wykonanych świec
14.05.09Wyjazd do Barlineckiego Ośrodka Kultury na warsztaty ceramiczne i papieru czerpanego Zapoznanie się z technikami, technologią i materiałoznawstwem ceramicznym
Zapoznanie z techniką czerpania papieru
Uczestnictwo w procesie tworzenia wyrobu z gliny i papieru czerpanego
18.05.09Wianki okolicznościowe Zapoznanie z techniką łączenia różnorodnych materiałów
Wykonanie wianka według własnego projektu
21.05.09Wyjazd do Barlineckiego Ośrodka Kultury Wykończenie wcześniej wykonywanych wyrobów
01.06.09Wystawa prac w plenerze Przygotowanie plakatu zachęcającego do udziału w wystawie
Przygotowanie stoiska wystawowego
Prezentacja w środowisku lokalnym prac powstałych w trakcie realizacji projektu
Zakończenie imprezy


Oprócz zajęć plastyczno – technicznych dla najmłodszych dzieci przygotowaliśmy zajęcia zatytułowane ,,W co się bawić, w co się bawić…”.

Cele zaproponowanych przez nas zajęć:
- Pobudzenie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu i pokonywania bezczynności.
- Zapewnienie bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
- Umożliwienie dzieciom wyrażania własnych ekspresji twórczych.
- Zaspakajanie potrzeb poznawczych i emocjonalnych.
- Kształtowanie u dzieci poczucia własnej wartości.

Zajęcia ,,W co się bawić, w co się bawić…” odbywać się będą w każdą środę od godziny 15.00 do 17.00. Zajęcia poprowadzą pani Elżbieta Urbanowicz i pani Wioletta Zielińska.
Nasze działania zakończymy korowodem ulicami miasta, prezentując znane postaci baśniowe.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
TerminDziałania i metody ich realizacjiUdział dzieci
22.04.09 Poznajmy siebie. Zabawy i gry integrujące grupę oraz umożliwiające poznanie oczekiwań uczestników. Nauczą się prezentować siebie na forum grupy oraz współpracować z rówieśnikami.
29.04.09 Przygoda zwana czytaniem. Głośne czytanie wybranej przez dzieci baśni. Plastyczne przedstawianie scen inspirowanych wysłuchanym utworem. Przedstawianie ruchem zmienionych zdarzeń i sytuacji. Nauczą się uważnie słuchać czytanego tekstu i wyrażać opinie oraz opowiadać treść ulubionych baśni, a także korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
6.05.09 Zabawa w role. Wyrażanie uczuć wybranego bohatera baśni za pomocą mimiki i gestów. Układanie dialogów do wybranej sceny. Wcielanie się w postać i odtwarzanie jej losów. Potrafią poruszać się zgodnie z przedstawianą treścią i improwizować. Nauczą się porozumiewać i odczytywać informacje gestem oraz mimiką a także wyrażać uczucia i stany emocjonalne.
13.05.09 Dwa łyki plastyki. Projektowanie elementów scenografii i kostiumów. Wykonanie wybranych rekwizytów. Potrafią współdziałać w zespole oraz podać i uzasadnić własne propozycje, jak również wykazać się dużą oryginalnością.
20.05.09 Zabawy z muzyką. Dobieranie podkładu muzycznego do określonej sceny. Tworzenie własnego akompaniamentu. Odtwarzanie podstawowych kroków niektórych tańców ludowych. Nauka wybranej piosenki z filmu ,,Akademia pana Kleksa”. Potrafią dokonać wyboru muzyki ze względu na dynamikę i nastrój. Nauczą się tworzyć akompaniament z wykorzystaniem instrumentów lub przedmiotów zastępczych oraz zatańczyć poznany taniec ludowy w rytm melodii.
27.05.09 Tajemnice animacji. Wykonanie własnej pacynki. Odtwarzanie wybranych scen przy pomocy pacynki. Zdobędą umiejętność gromadzenia i porządkowania oraz wykorzystywania różnych materiałów, a także rozwiązywania problemów w twórczy sposób. Nauczą się metody gry aktorskiej z pacynką.
1.06.09 Baśniowy korowód. Prezentowanie baśniowych strojów w korowodzie ulicami miasta. Spotkanie przy grillu, zabawy i pląsy. Zaprezentują się w środowisku szkolnym i lokalnym oraz zintegrują się z grupą rówieśniczą.


Agnieszka Sopińska
Bożena Kurak
Mariola Tyrpa
Katarzyna Śliczniak
Elżbieta Urbanowicz
Wioletta Zielińska

Wyświetleń strony: 1352
Kontakt
ul. Kościelna 3
73-260 Pełczyce
tel./fax (095) 768 54 29
e-mail: zs@zspelczyce.pl
http://www.zspelczyce.pl
UNICEF

Zegar
Wielke odliczanie


UM Pełczyce

eRmail