|

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Rok szkolny: 2009/2010

16 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Z tej okazji członkowie Samorządu Uczniowskiego przygotowali gazetki.Zgodnie z intencjami UNESCO, ma to być czas refleksji nad naszymi postawami wobec innych.
Tolerancja to jedna z podstawowych cech społeczeństw demokratycznych. Po łacinie oznacza zrozumienie dla odmienności czy poszanowanie cudzych poglądów, nawet wtedy, kiedy są sprzeczne z naszymi.
Konferencja Generalna UNESCO na swojej 28 sesji w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji. Według jej zapisów tolerancja to:
• respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
• uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
• umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
• docenianie rozmaitości kultur;
• otwarcie na cudze myśli i filozofię;
• ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;
• uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

Wyświetleń strony: 4504
Kontakt
ul. Kościelna 3
73-260 Pełczyce
tel./fax (095) 768 54 29
e-mail: zs@zspelczyce.pl
http://www.zspelczyce.pl
UNICEF

Zegar
Wielke odliczanie


UM Pełczyce

eRmail