|

Liga Szkolna 2011/2012

Rok szkolny: 2009/2010

RegulaminI. CEL
- popularyzacja piłki nożnej
- rekreacja ruchowa młodzieży

II. ORGANIZATOR
Zespół Szkół Publiczne Gimnazjum w Pełczycach – Michał Diaków.

III. UCZESTNICTWO
1. Rozgrywki w ramach Szkolnej Ligi Piłki Nożnej przeznaczone są dla wszystkich chętnych uczniów Gimnazjum w Pełczycach.
2. W Szkolnej Lidze Piłki Nożnej nie ma podziału na kategorie wiekowe.
3. Zawodznicy mogą reprezentowac jedynie własną klasę, do której uczęszczają w danym roku szkolny.
4. Zespoły grają w składach czteroosobowych – trzech w polu + bramkarz.
5. W przypadku naruszenia regulaminu, weryfikuje się mecze z udziałem zawodników nieuprawnionych automatycznie jako walkower na korzyść drużyny przeciwnej.
6. Zawodnicy uczestniczą w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.

IV. SYSTEM ROZGRYWEK
1. W IV edycji Szkolnej Ligi Piłki Nożnej jest jedna grupa.
2. Mecze są rozgrywane każdy z każdym systemem mecz i rewanż.
3. Czas gry 2x12 minut.
4. Rozgrywki ligowe odbywają się wg tabeli Bergera.
Odstępstwa od terminarza tylko w wyjątkowych wypadkach, decyzję podejmuje organizator.

V. PUNKTACJA
1. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3pkt, za remis 1pkt, za porażkę 0pkt.
2. O kolejności miejsc decydują:
- większa liczba zdobytych punktów,
- przy równej ilości punktów wynik bezpośredniego spotkania,
- korzystniejsza różnica bramek,
- przy tej samej różnicy bramek, większa liczba zdobytych bramek,
- w przypadku równości w/w czynników mecz dodatkowy.

VI. PRZEPISY GRY
1. Drużyny 4 – osobowe, 3+bramkarz.
2. Zmiany hokejowe – w wyznaczonej strefie zmian na swojej połowie boiska (zmiana dokonana nieprawidłowo karana będzie przewinieniem).
3. Boisko z autem bocznym po jednej stronie. Piłkę z autu wprowadzamy do gry poprzez zagranie do partnera nogą.
4. Bramkarz ma prawo do chwytu piłki ręką wyłącznie w polu karnym, które określa linia 6m od bramki (półkole) oprócz zagrania od własnego zawodnika.
5. Rzut od bramki – bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą z dowolnego miejsca pola karnego w czasie 4 sekund.
• zawodnicy drużyny broniącej muszą pozostać poza polem karnym do momentu, w którym piłka opuści pole karne
• bramkarz nie może dotknąć piłki po raz drugi, zanim nie dotknie jej inny zawodnik
• za w/w przewinienia zespół je popełniający jest karany rzutem wolnym z linii pola karnego.
6. Wszystkie rzuty wolne są rzutami bezpośrednimi. Obowiązuje odległość 3m od miejsca wykonywania rzutu wolnego, rzutu rożnego, rzutu z autu. Na wykonanie każdego z rzutów zespół ma 4 sekundy.
7. Rzut karny wykonywany jest z odległości 6m od bramki.
8. Obowiązuje zakaz gry wślizgiem w kontakcie z przeciwnikiem.
9. Kumulacja fauli: podlegają jej wszystkie przewinienia. Za czwarte przewinienie drużyny w każdej połowie, zespół ukarany będzie rzutem karnym przedłużonym z odległości 9m. Wykonujący rzut karny przedłużony musi być zidentyfikowany i musi uderzyć piłkę bezpośrednio na bramkę. Piłki nie można podać do partnera.
Bramkarz drużyny broniącej musi do momentu oddania strzału znajdować się w odległości 5m od piłki.

10. Kary:
• 2min. – zespół gra w osłabieniu do straty bramki lub do czasu upłynięcia kary,
• druga kara 2minut dla tego samego zawodnika oznacza wykluczenie go z danego meczu i zespół gra przez dwie minuty bez jednego zawodnika,
• za wyjątkowo niesportowe zachowanie zawodnik może zostać wykluczony z rozgrywek.

VII. NAGRODY
1. Drużyny, które zajmą miejsca 1-3 III edycji Szkolnej Ligi Piłki Nożnej otrzymują:
• dyplomy okolicznościowe
• zwyciężca - Puchar Dyrektora Szkoły (przechodni).
• król strzelców, najlepszy bramkarz, najlepszy zawodnik – pamiątkowe statuetki.

Terminarz

Runda I Runda II
1 zespół 2 * zespół 511 zespół 5 * zespół 2
2 zespół 3 * zespół 412 zespół 4 * zespół 3
3 zespół 5 * zespół 313 zespół 3 * zespół 5
4 zespół 1 * zespół 214 zespół 2 * zespół 1
5 zespół 3 * zespół 115 zespół 1 * zespół 3
6 zespół 4 * zespół 516 zespół 5 * zespół 4
7 zespół 1 * zespół 417 zespół 4 * zespół 1
8 zespół 2 * zespół 318 zespół 3 * zespół 2
9 zespół 4 * zespół 219 zespół 2 * zespół 4
10 zespół 5 * zespół 120 zespół 1 * zespół 5

Zespół 1 - kl. II a
Zespół 2 - kl. I a
Zespół 3 - kl. I b
Zespół 4 - kl. II c
Zespół 5 - kl. III a

Pierwsze wyniki!!!


1 kolejka – 15.11.11 r.
Pauzuje IIa
Ib 2:8 IIIa
Rajch 1 Dłużniewski 4
Golański 1 Kuleta 2
Małecki 1
Dziekoński 1
Ia 12:4 IIc
Pastwa R. 5 Roszak 2
Pastwa K. 4 Kiezik 1
Piszczał 2 Dolina 1
Priem 1
Wyświetleń strony: 1291
Kontakt
ul. Kościelna 3
73-260 Pełczyce
tel./fax (095) 768 54 29
e-mail: zs@zspelczyce.pl
http://www.zspelczyce.pl
UNICEF

Zegar
Wielke odliczanie


UM Pełczyce

eRmail