|

Caritas


SZKOLNE KOŁO CARITAS

Szkolne Koło Caritas od kilku lat działa przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pełczycach i włącza się na zasadzie wolontariatu w realizację zadań charytatywno – opiekuńczo – wychowawczych, prowadzonych przez Parafialny Zespół Caritas. Założycielkami i opiekunkami koła są panie: katechetka Barbara Jagiełło i pedagog szkolny Alicja Burda.

Nasza praca polega głównie na wspieraniu działań podejmowanych przez Parafialny Zespół Caritas. Do stałych już zadań należy przygotowanie i rozprowadzenie serduszek na akcję Mikołajkową, wykonanie części paczek dla dzieci, przygotowanie sianka na wigilijne stoły, wykonanie palm, które są rozprowadzane w niedzielę palmową. Włączamy się również w przeprowadzane kwesty i zbiórki pieniędzy oraz modlitwę, szczególnie w intencji cierpiących i tych którzy potrzebują pomocy, prowadząc miedzy innymi różaniec, drogę krzyżową, czy adorację. Już drugi rok prowadzimy akcję „liptonki”. Jeżeli uda nam się zebrać odpowiednią ilość tych małych kartoników, firma produkującej herbatę lipton ufunduje potrzebującemu dziecku wózek inwalidzki. Od tego roku, na podobny cel, zbieramy również nakrętki plastikowe. W akcje te włączyli się nie tylko członkowie naszego koła, ale wielu uczniów zarówno z gimnazjum, jak i ze szkoły podstawowej.

Cieszymy się, że nasza działalność rozszerza swoje kręgi i że są wśród nas ludzie, szczególnie młodzi ludzie, którzy bezinteresownie chcą pomagać potrzebującym.

Wyświetleń strony: 2293
Kontakt
ul. Kościelna 3
73-260 Pełczyce
tel./fax (095) 768 54 29
e-mail: zs@zspelczyce.pl
http://www.zspelczyce.pl
UNICEF

Zegar
Wielke odliczanie


UM Pełczyce

eRmail