|

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2009/2010

Rok szkolny: 2009/2010


OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWE UCZNIÓW
W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Konkurs Języka Polskiego
z Elementami Historii

(dla uczniów szkół podstawowych)
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Choszczno

T. Burda
laureat

W. Worach

Konkurs Języka Polskiego
z Elementami Historii

(dla uczniów szkół podstawowych)
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Choszczno

S. Zieliński
laureat

W. Worach

Konkurs Matematyczny
z Elementami Przyrody

(dla uczniów szkół podstawowych)
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Choszczno

Sz. Januszke
laureat

A. Aksamit-Sowińska

Konkurs Matematyczny
z Elementami Przyrody

(dla uczniów szkół podstawowych)
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Choszczno

S. Zieliński
laureat

A. Aksamit-Sowińska

Konkurs Informatyczny

(dla uczniów gimnazjów)
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Szczecin

J. Kwietko
laureat

M. Krzyśko
Szczecin

J. Kwietko
finalista

M. Krzyśko

X Edycja Konkursu
z Edukacji Regionalnej
Moja mała ojczyzna,
moja miejscowość,
mój region
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Szczecin

B. Żabierek
finalista

J. Czechowska

X Edycja Konkursu
z Edukacji Regionalnej
Moja mała ojczyzna,
moja miejscowość,
mój region
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Szczecin

S. Cybulska
finalista

J. CzechowskaOSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE UCZNIÓW
W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Wojewódzki
Konkurs
Krasomówczy
w Szczecinie
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Szczecin
23.10.209 r.
T. Burda
III miejsce

W. Worach

Wojewódzki
Konkurs
Krasomówczy
w Szczecinie
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Szczecin
23.10.209 r.
A. Daszykowska
II miejsce

A. Sitasz

Wojewódzki
Konkurs
Krasomówczy
w Szczecinie
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Szczecin
23.10.209 r.
A. Wodonos
IV miejsce

A. Sitasz

IX Löcknicki
Puchar Tańca
(Löcknitz – Niemcy)
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia

- miejsce

- opiekun
Löcknitz
04.10.2009 r.
TOP DANCE
Juniorzy
I miejsce
(układ Grease)
M. Luisetto

IX Löcknicki
Puchar Tańca
(Löcknitz – Niemcy)
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce

- opiekun
Löcknitz
04.10.2009 r.
TOP DANCE I
I miejsce
(układ Speed)
M. Luisetto

IX Löcknicki
Puchar Tańca
(Löcknitz – Niemcy)
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce

- opiekun
Löcknitz
04.10.2009 r.
TOP DANCE I
II miejsce
(układ W rytmach Moulin Rouge)
M. Luisetto

IX Löcknicki
Puchar Tańca
(Löcknitz – Niemcy)
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce

- opiekun
Löcknitz
04.10.2009 r.
TOP DANCE II
III miejsce
(układ Freesmler)
M. Luisetto

IX Löcknicki
Puchar Tańca
(Löcknitz – Niemcy)
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce

- opiekun
Löcknitz
04.10.2009 r.
TOP DANCE II
III miejsce
(układ Dynamit)
M. Luisetto

Wojewódzki
Konkurs Plastyczny
„Drugie śniadanie
w szkole”
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Szczecin
26.10.2009 r.
S. Zieliński
laureat

K. Zduńczyk

Wojewódzki
Konkurs Plastyczny
„Drugie śniadanie
w szkole”
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Szczecin
26.10.2009 r.
A. Majewska
laureat

K. Zduńczyk

X Ogólnopolski
Konkurs
Krasomówczy
Młodzieży
Gimnazjalnej
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Legnica
05-07.11.2009r.

A. Daszkowska
udział

A. Sitasz


OSIĄGNIĘCIA INTERDYSCYPLINARNE UCZNIÓW
W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Kampania
Ogólnopolska
„Zachowaj Trzeźwy
Umysł”
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun

2009 r.
K. Sztebner
laureat

A. Burda

Kampania
Ogólnopolska
„Zachowaj Trzeźwy
Umysł”
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun

2009 r.
P.Wiklak
laureat

A. Burda

Kampania
Ogólnopolska
„Zachowaj Trzeźwy
Umysł”
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun

2009 r.
D.Szymański
laureat

A. Burda


OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UCZNIÓW
W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Biegi w Choszcznie ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Choszczno
19.09.2009 r.
D. Grzemski
II miejsce

M. Diaków

Sztafetowe Biegi
Przełajowe
10 x 1000 m
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia


- miejsce
- opiekun
Pełczyce
30.09.200 9r.
Drużyna:
D. Grzemski,
J. Kwietko,
P. Głowacki,
P. Szmidt,
M. Spychalski,
M. Dziekoński,
P. Smólski,
R. Kamionka,
R. Kołda,
P. Hładuniuk
I miejsce
M. Diaków

Turniej Tenisa
Stołowego
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Zieleniewo

P. Głowacki
I miejsce

Turniej Tenisa
Stołowego
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Zieleniewo

D.Bartnicki
I miejsce

M. Diaków

Wojewódzkie
Sztafetowe Biegi
Przełajowe
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia


- miejsce
- opiekun
Stargard Szcz.
20.10.200 9r.
Drużyna:
D. Grzemski,
J. Kwietko,
P. Głowacki,
P. Szmidt,
M. Spychalski,
M. Dziekoński,
P. Smólski,
R. Kamionka,
R. Kołda,
P. Hładuniuk
XIII miejsce
M. Diaków

Leśne Biegi
Przełajowe w
Barlinku
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Barlinek
10.10.2009 r.
P. Hładuniuk
II miejsce

M. Diaków

Leśne Biegi
Przełajowe w
Barlinku
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Barlinek
10.10.2009 r.
D.Grzemski
IV miejsce

M. Diaków

Leśne Biegi
Przełajowe w
Barlinku
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Barlinek
10.10.2009 r.
Ł.Dłużniewski
V miejsce

M. Diaków

Turniej Piłki Nożnej ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia

- miejsce
- opiekun
Pełczyce
07.10.2009r.
Drużyna
Chłopców

IV miejsce

M. Diaków

IX Indywidualne
Mistrzostwa Powiatu
w Tenisie Stołowym
Dziewcząt Szkół
Podstawowych
(kat. skrzaty I-III)
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Zieleniewo
09.01.2010 r.
W. Majewska
I miejsce

J. Urbanowicz

IX Indywidualne
Mistrzostwa Powiatu
w Tenisie Stołowym
Dziewcząt Szkół
Podstawowych
(kat. żaczki III-IV)
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Zieleniewo
09.01.2010 r.
M.Rzędkowska
I miejsce

J. Urbanowicz

IX Indywidualne
Mistrzostwa Powiatu
w Tenisie Stołowym
Chłopców Szkół
Podstawowych
(kat. młodzik V-VI)
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Zieleniewo
09.01.2010 r.
K.Dłużniewski
II miejsce

J. Urbanowicz

IX Indywidualne
Mistrzostwa Powiatu
w Tenisie Stołowym
Dziewcząt Szkół
Podstawowych
(kat. skrzaty I-III)
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Zieleniewo
09.01.2010 r.
J.Kaźmierczak
III miejsce

J. Urbanowicz

IX Indywidualne
Mistrzostwa Powiatu
w Tenisie Stołowym
Chłopców Szkół
Podstawowych
(kat. młodzik V-VI)
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Zieleniewo
09.01.2010 r.
M.Priem
III miejsce

J. Urbanowicz

Ogólnopolski
Festiwal Tenisa
Stołowego
o Puchar Ministra
Sportu i Turystyki
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Radomsko
12.12.2010 r.
W.Majewska
IV miejsce

J.Urbanowicz

Ogólnopolski
Festiwal Tenisa
Stołowego
o Puchar Ministra
Sportu i Turystyki
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Radomsko
12.12.2010 r.
K.Dłużniewski
VII miejsce

J.Urbanowicz

Ogólnopolski
Festiwal Tenisa
Stołowego Dzieci
2009
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Zieleniewo
17.10.2010r.
K. Dłużniewski
III miejsce

J. Urbanowicz

IV Indywidualne
Mistrzostwa
Województwa
Lubuskiego
w Biegu Klasycznym
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Skwierzyna
10.10.2009r.
Sz.Januszke
I miejsce

M. Krzyśko

IV Indywidualne
Mistrzostwa
Województwa
Lubuskiego
w Biegu Klasycznym
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Skwierzyna
10.10.2009r.
T.Burda
II miejsce

M. Krzyśko

VIII Mistrzostwa
Pomorza Zachodniego
w
średniodystansowym
Biegu na Orientację
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Barlinek
03.10.2009r.
T. Burda
II miejsce

M. Krzyśko

VIII Mistrzostwa
Pomorza Zachodniego
w
średniodystansowym
Biegu na Orientację
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Barlinek
03.10.2009r.
Sz.Januszke
IV miejsce

M. Krzyśko

I Mistrzostwa Szkół
w Rowerowej
Jeździe na
Orientację
(zawody otwarte)
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Barlinek
07.11.2009r.
T. Burda
II miejsce

M. Krzyśko

I Mistrzostwa Szkół
w Rowerowej
Jeździe na
Orientację
(zawody otwarte)
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Barlinek
07.11.2009r.
Sz.Januszke
III miejsce

M. Krzyśko

Nebel-Cup 2009

(Bieg na Orientację)
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Postbruch
08.11.2009r.
T. Burda
III miejsce

M. Krzyśko

Indywidualny Puchar
Polski 2009
w Rowerowej Jeździe
na Orientację
ETAP
POWIATOWY
ETAP
REJONOWY
ETAP
WOJEWÓDZKI
ETAP
OGÓLNO-
POLSKI
ETAP
MIĘDZY-
NARODOWY
-miejscowość,
- data,
- imię i nazwisko ucznia
- miejsce
- opiekun
Warszawa
22.11.2009r.
T. Burda
udział

M. KrzyśkoStrona główna
Zdjęcia
Wyświetleń strony: 1290
Kontakt
ul. Kościelna 3
73-260 Pełczyce
tel./fax (095) 768 54 29
e-mail: zs@zspelczyce.pl
http://www.zspelczyce.pl
UNICEF

Zegar
Wielke odliczanie


UM Pełczyce

eRmail