|

O szkole


logo
Kontakt
ul. Kościelna 3,
73-260 Pełczyce
tel./fax. (095) 768-54-29
http://www.zspelczyce.pl
e:mail: zs@zspelczyce.pl
Kontakt z administratorem strony
email: admin@zspelczyce.pl
Położenie:

Pokaż Kościelna 3 na większej mapie

Nasz patron - Mikołaj Kopernik (1473 - 1543)

Mikołaj Kopernik urodził się 19.02.1473 r. w Toruniu. Ojciec Mikołaja, zamożny kupiec krakowski, osiedlił się w Toruniu po przyłączeniu tego miasta do Polski. Ród Koperników wywodził się ze Śląska, ze wsi Koperniki, położonej niedaleko Nysy i Otmuchowa, skąd Kopernikowie wywędrowali do różnych miast Polski, m.in. do Krakowa.
Mikołaj dość wcześnie stracił ojca i jego opiekunem stał się wuj Łukasz Watzenrode, człowiek wykształcony, kanonik kapituły we Włocławku, a póĽniejszy biskup warmiński. Ród Watzenrodów, choć od paru pokoleń osiadły w Toruniu, również wywodził się ze Śląska. Watzenrode postanowił kształcić swego wybitnie uzdolnionego siostrzeńca i przygotować go do piastowania godności kościelnych. Wysłał więc Mikołaja w 1491 r. do Akademii Krakowskiej, która wówczas była szeroko znanym w świecie ośrodkiem studiów astronomicznych, a przy tym żywym ogniskiem myśli humanistycznej. Jednym z profesorów był astronom i matematyk, Wojciech z Brudzewa i choć w 1491 r. już nie wykładał on astronomii, czynili to jego uczniowie, z których wykładów Kopernik wiele korzystał, zaznajamiając się z teorią Ptolomeusza i komentarzami do niej.
W 1496 r. wysłano Mikołaja na studia do Bolonii. Miał tam studiować prawo, jednak przedmiotem głównych jego zainteresowań stała się astronomia. Rozczytywał się w autorach starożytnych, zdobywając znajomość języka greckiego. Prowadził także obserwacje astronomiczne. W 1501 r. powrócił do Polski, by po kilku miesiącach wyjechać ponownie do Włoch, tym razem na studia medyczne do Padwy. Równocześnie kontynuował studia prawnicze, uzyskując doktorat prawa w Ferrarze. Zajmował się jednak przede wszystkim astronomią i przypuszczalnie we Włoszech skrystalizowała się ostatecznie w jego umyśle teoria heliocentryczna budowy świata.
W 1504 r. Kopernik wrócił na stałe do Polski. Spędził kilka lat w Lidzbarku u swego wuja, Watzenrodego, wówczas biskupa warmińskiego, a ok. 1510 r. przeniósł się na stałe do Fromborka, gdzie jako kanonik kapituły warmińskiej pozostał do końca życia. Na tym stanowisku rozwijał bardzo rozległą działalność. Był świetnym administratorem dóbr kapituły, a przy tym interesował się naukowo zagadnieniami ekonomicznymi. W związku z zalewem Prus i Warmii gorszą monetą, Kopernik napisał traktat, w którym dowodził, że podstawą dobrobytu każdego kraju jest dobry pieniądz. Rozważając wzajemny stosunek dobrego i złego pieniądza obiegowego, Kopernik pierwszy odkrył prawo, że gorszy pieniądz wypiera lepszy. Podczas najazdu wojsk zakonu krzyżackiego na Warmię z powodzeniem dowodził obroną Olsztyna. Prowadził rozległą praktykę lekarską, a w latach późniejszych był wzywany jako lekarz m. in. do Królewca, na dwór księcia pruskiego.
Wyświetleń strony: 10667
Kontakt
ul. Kościelna 3
73-260 Pełczyce
tel./fax (095) 768 54 29
e-mail: zs@zspelczyce.pl
http://www.zspelczyce.pl
UNICEF

Zegar
Wielke odliczanie


UM Pełczyce

eRmail