|

Pedagog

Kontakt:
e-mail: pedagog@zspelczyce.pl
Gadu-Gadu: 46299910
Telefon: (95) 768 40 48
Godziny pracy szkolnego pedagoga:


PONIEDZIAŁEK09.00 – 12.00
WTOREK09.00 – 13.00
ŚRODA09.00 – 14.00
CZWARTEK09.00 – 14.00
PIĄTEK10.00 – 13.00

DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

WTOREK 14.00 – 14.45

Pedagog szkolny - Alicja Burda gabinet nr 106 (drugie piętro)

Linki

Harmonogram rekrutacji 2012/13
"Balony do nieba"
Spotkania profilaktyczne
Spotkanie z Policją


ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO


1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli.
4. Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu profilaktyki, w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli.
5. Wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.
6. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
7. Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Wyświetleń strony: 3694
Kontakt
ul. Kościelna 3
73-260 Pełczyce
tel./fax (095) 768 54 29
e-mail: zs@zspelczyce.pl
http://www.zspelczyce.pl
UNICEF

Zegar
Wielke odliczanie


UM Pełczyce

eRmail