|

Czy to białe czy smakowe, mleko zawsze będzie zdrowe!

Rok szkolny 2008/2009

ARR udziela dopłat zatwierdzonym przez Oddziały Terenowe ARR Wnioskodawcom, którzy w czasie roku szkolnego, tj. od września do czerwca (z wyłączeniem ferii i przerw świątecznych), organizują dostawy mleka i przetworów mlecznych do przedszkoli i szkół (z wyłączeniem szkół wyższych).

W ramach programu każde dziecko w dniach nauki szkolnej ma możliwość otrzymania po niższej cenie 0,25l mleka smakowego będą też mleka białego finansowanego w całości ze środków unijnych.

W programie biorą udział wszyscy uczniowie naszej szkoły (180 uczniów). Wpłat za mleko należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca u wychowawców klas.

Strona główna

Wyświetleń strony: 1325
Kontakt
ul. Kościelna 3
73-260 Pełczyce
tel./fax (095) 768 54 29
e-mail: zs@zspelczyce.pl
http://www.zspelczyce.pl
UNICEF

Zegar
Wielke odliczanie


UM Pełczyce