|

Spartakiada Rodzinna - edycja II

Rok szkolny 2008/2009


Sprawozdanie z II edycji zajęć rekreacyjno-sportowych

W ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich dnia 12 grudnia 2008roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Pełczycach odbyła się II edycja zajęć rekreacyjno-sportowych sfinansowana z środków Programu Integracji Społecznej.

Celem imprezy była integracja społeczności lokalnej, międzypokoleniowej a także rozpowszechnianie zdrowego stylu życia i promowanie wartości rodzinnych oraz stworzenie rodzicom możliwości aktywnego i atrakcyjnego współdziałania ze szkołą.

Impreza trwała od godziny 16 do 19.
Uczestnikami byli uczniowie klasy IV A i IV B oraz ich rodzice i krewni.
Łącznie w zajęciach uczestniczyło 56 osób.

Uroczystego otwarcia dokonali wychowawcy klas pan Jerzy Urbanowicz i pan Marcin Sitarz, którzy życzyli uczestnikom niezapomnianych i wyjątkowych wrażeń sportowych.

Współzawodnictwo rozpoczęło się od wspólnej rozgrzewki i prezentacji okrzyków sportowych, które miały zachęcić do zabawy i sportowej rywalizacji w duchu poszanowania zasad fair play.


Foto
Odbyła się również prezentacja plakatów o tematyce zdrowotnej oraz haseł promujących aktywny tryb życia.


Uczestnicy rywalizowali między sobą w grach i zabawach (ruchowych, biegowych, rzutnych, skocznych, zwinnościowych) oraz w mini grach zespołowych.


Uczniowie w każdej konkurencji mieli swoich przedstawicieli spośród rodziców, krewnych i wychowawców.


Wszyscy z pełnym zaangażowaniem wykonywali poszczególne zadania. Konkurencje dostarczały zarówno uczestnikom jak i obserwatorom dużo pozytywnych emocji i śmiechu.


Założeniem wspólnej zabawy było uczestnictwo każdego dziecka bez względu na sprawność.


W tym dniu nie było przegranych, wszyscy bowiem czerpali radość i zadowolenie ze wspólnej rodzinnej aktywności ruchowej.


Spartakiadę zakończyło „małe co nieco” przygotowane przez troskliwe mamy. W czasie biesiady uczestnicy dzielili się wrażeniami i relacjonowali najzabawniejsze poczynania niektórych zawodników.


Organizatorzy: Jerzy Urbanowicz oraz Marcin Sitarz
Strona główna

Wyświetleń strony: 1483
Kontakt
ul. Kościelna 3
73-260 Pełczyce
tel./fax (095) 768 54 29
e-mail: zs@zspelczyce.pl
http://www.zspelczyce.pl
UNICEF

Zegar
Wielke odliczanie


UM Pełczyce