|

„Tradycja żyje w nas”

Rok szkolny 2008/2009


Zajęciami plastyczno – technicznymi zatytułowanymi „Tradycja żyje w nas” nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Celem zaproponowanych przez nas zajęć warsztatowych opartych na obserwacji procesu tworzenia i współtworzenia przedmiotów jest pobudzenie dzieci i młodzieży do, jak najszerzej rozumianej, twórczości i chęci działania artystycznego.
Proponowane przez nas zajęcia umożliwią dzieciom poznanie tradycyjnych technik zdobniczych, rozwój zdolności i zainteresowań oraz doskonalenie sprawności manualnych, jak również wyrabianie osobowościowych cech charakteru takich jak: pracowitość i zdyscyplinowanie. Nauczą szacunku do pracy i jej wytworów.

Oprócz zajęć organizowanych na miejscu, zaplanowaliśmy dwa wyjazdy na warsztaty ceramiczne oraz do pracowni papieru czerpanego w Barlineckim Ośrodku Kultury.

Nasze działania zwieńczy wielka wystawa prac w plenerze zaplanowana na dzień 1czerwaca 2009 roku, na którą już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszamy!

Zajęcia prowadzą panie A. Sopińska, B. Kurak, M. Tyrpa i K. Śliczniak.

Szczegółowy harmonogram działań:
Okres realizacji od 20.04.09 r. – 01.06.09 r.

ŚWIETLICA SZKOŁA PODSTAWOWA

Termin Godzina Odpowiedzialni Działania
20.04.09 15.00 - 17.00 A. Sopińska Zajęcia origami: Zapoznanie z techniką składania papieru. Wybór tematu i projektowanie swojej pracy. Przygotowanie potrzebnych elementów i samodzielne wykonanie pracy.
21.04.09 15.00 - 17.00 M. Tyrpa Kwiaty z bibuły: Zapoznanie z techniką składania bibuły. Przygotowanie niezbędnych elementów do wykonania kwiatków. Łączenie elementów w całość. Wykonywanie kompozycji kwatowych.
23.04.09 15.00 - 17.00 M. Tyrpa Kartki okolicznościowe: Przygotowanie drobnych elementów do wykonania kartek. Łącznie różnych technik zdobniczych. Łączenie poszczególnych elementów i wykończenie pracy.
24.04.09 15.00 - 17.00 A. Sopińska Modelowanie z masy solnej i gipsu: Zapoznanie z etapami przygotowania masy solnej i gipsu. Przygotowanie poszczególnych elementów przy użyciu foremek i lepienia ręcznego. Połączenie ich w całość
27.04.09 15.00 - 17.00 M. Tyrpa Zajęcia origami: Zapoznanie z techniką składania papieru.Wybieranie tematu i projektowanie swojej pracy. Przygotowanie potrzebnych elementów i samodzielne wykonanie pracy.
28.04.09 15.00 - 17.00 A. Sopińska Kartki okolicznościowe: Przygotowanie drobnych elementów do wykonania kartek. Łącznie różnych technik zdobniczych. Łączenie poszczególnych elementów i wykończenie pracy.
29.04.09 15.00 - 17.00 M. Tyrpa Modelowanie z masy solnej i gipsu: Zapoznanie z etapami przygotowania masy solnej i gipsu. Przygotowanie poszczególnych elementów przy użyciu foremek i lepienia ręcznego. Połączenie ich w całość.
30.04.09 15.00 - 17.00 A. Sopińska Modelowanie z masy solnej: Malowanie wykonanych i wysuszonych wcześniej wyrobów kolorowymi farbkami. Porządkowanie miejsca pracy.
04.05.09 15.00 - 17.00 A. Sopińska Malowanie na szkle: Zapoznanie się z techniką malowania na szkle. Wykonanie własnego projektu. Przygotowanie konturów do wypełniania
05.05.09 15.00 - 17.00 M. Tyrpa Modelowanie z masy solnej: Malowanie wykonanych i wysuszonych wcześniej wyrobów kolorowymi farbkami. Porządkowanie miejsca pracy.
06.05.09 15.00 - 17.00 A. Sopińska Malowanie na szkle: Wypełnianie farbami wcześniej przygotowanych wzorów. Przygotowanie drewnianych ramek do oprawy
07.05.09 15.00 - 17.00 M. Tyrpa Malowanie na szkle: Zapoznanie się z techniką malowania na szkle. Wykonanie własnego projektu. Przygotowanie konturów do wypełniania.
11.05.09 15.00 - 17.00 A. Sopińska Kwiaty z bibuły: Zapoznanie z techniką składania bibuły. Przygotowanie niezbędnych elementów do wykonania kwiatków. Łączenie elementów w całość. Wykonywanie kompozycji kwiatowych.
12.05.09 15.00 - 17.00 M. Tyrpa Zajęcia origami: Zapoznanie z techniką składania papieru. Wybór tematu i projektowanie swojej pracy. Przygotowanie potrzebnych elementów i samodzielne wykonanie pracy.
13.05.09 15.00 - 17.00 M. Tyrpa Wytapianie świec: Zapoznanie się z techniką wytapiania świec. Zalewanie form woskiem. Dekoracja wykonanych świec.
14.05.09 16.00 - 18.00 M. Tyrpa
K. Śliczniak
Wyjazd do Barlineckiego Ośrodka Kultury na warsztaty ceramiczne i papieru czerpanego: zapoznanie się z technikami, technologią i materiałoznawstwem ceramicznym, zapoznanie z techniką czerpania papieru, uczestniczenie w procesie tworzenia wyrobu z gliny i papieru czerpanego.
15.05.09 15.00 - 17.00 A. Sopińska Wytapianie świec: Zapoznanie się z techniką wytapiania świec. Zalewanie form woskiem. Dekoracja wykonanych świec.
18.05.09 15.00 - 17.00 A. Sopińska Okolicznościowe wianki: Zapoznanie z techniką łączenia różnorodnych materiałów. Wykonanie wianka według własnych projektów.
19.05.09 15.00 - 17.00 M. Tyrpa Okolicznościowe wianki: Zapoznanie z techniką łączenia różnorodnych materiałów. Wykonanie wianka według własnych projektów.
21.05.09 16.00 - 18.00 A. Sopińska
B. Kurak
Wyjazd do Barlineckiego Ośrodka Kultury na warsztaty ceramiczne i papieru czerpanego: Wykończenie wcześniej przygotowanych wyrobów.
01.06.09 15.00 - 17.00 A. Sopińska
M. Tyrpa
Wystawa prac w plenerze: Przygotowanie plakatu zachęcającego do udziału w wystawie. Przygotowanie stoiska wystawowego. Prezentacja w środowisku lokalnym prac powstałych w trakcie realizowanego projektu.
Zakończenie imprezy


ŚWIETLICA GIMNAZJUM

Termin Godzina Odpowiedzialni Działania
20.04.09 15.00 – 17.00 K. Śliczniak Zajęcia origami: Zapoznanie z techniką składania papieru. Wybór tematu i projektowanie swojej pracy. Przygotowanie potrzebnych elementów i samodzielne wykonanie pracy.
21.04.09 15.00 – 17.00 B. Kurak Kwiaty z bibuły: Zapoznanie z techniką składania bibuły. Przygotowanie niezbędnych elementów do wykonania kwiatków. Łączenie elementów w całość. Wykonywanie kompozycji kwiatowych.
22.04.09 15.00 – 17.00 K. Śliczniak Kartki okolicznościowe: Przygotowanie drobnych elementów do wykonania kartek. Łącznie różnych technik zdobniczych. Łączenie poszczególnych elementów i wykończenie pracy.
23.04.09 15.00 – 17.00 B. Kurak Kartki okolicznościowe: Przygotowanie drobnych elementów do wykonania kartek. Łącznie różnych technik zdobniczych. Łączenie poszczególnych elementów i wykończenie pracy.
24.04.09 15.00 – 17.00 B. Kurak Modelowanie z masy solnej i gipsu: Zapoznanie z etapami przygotowania masy solnej i gipsu. Przygotowanie poszczególnych elementów przy użyciu foremek i lepienia ręcznego. Połączenie ich w całość
27.04.09 15.00 – 17.00 K. Ślicznak Kartki okolicznościowe: Przygotowanie drobnych elementów do wykonania kartek. Łącznie różnych technik zdobniczych. Łączenie poszczególnych elementów i wykończenie pracy.
28.04.09 15.00 – 17.00 B. Kurak Zajęcia origami: Zapoznanie z techniką składania papieru. Wybieranie tematu i projektowanie swojej pracy. Przygotowanie potrzebnych elementów i samodzielne wykonanie pracy.
30.04.09 15.00 – 17.00 K. Śliczniak Modelowanie z masy solnej i gipsu: Zapoznanie z etapami przygotowania masy solnej i gipsu. Przygotowanie poszczególnych elementów przy użyciu foremek i lepienia ręcznego. Połączenie ich w całość.
04.05.09 15.00 – 17.00 B. Kurak Malowanie na szkle: Zapoznanie się z techniką malowania na szkle. Wykonanie własnego projektu. Przygotowanie konturów do wypełniania.
05.05.09 15.00 – 17.00 K. Śliczniak Modelowanie z masy solnej: Malowanie wykonanych i wysuszonych wcześniej wyrobów kolorowymi farbkami. Porządkowanie miejsca pracy.
06.05.09 15.00 – 17.00 B. Kurak Malowanie na szkle: Wypełnianie farbami wcześniej przygotowanych wzorów. Przygotowanie drewnianych ramek do oprawy
07.05.09 15.00 – 17.00 K. Śliczniak Malowanie na szkle: Zapoznanie się z techniką malowania na szkle. Wykonanie własnego projektu. Przygotowanie konturów do wypełniania.
11.05.09 15.00 – 17.00 K. Śliczniak Kwiaty z bibuły: Zapoznanie z techniką składania bibuły. Przygotowanie niezbędnych elementów do wykonania kwiatków. Łączenie elementów w całość. Wykonywanie kompozycji kwiatowych.
12.05.09 15.00 – 17.00 B. Kurak Modelowanie z masy solnej: Malowanie wykonanych i wysuszonych wcześniej wyrobów kolorowymi farbkami. Porządkowanie miejsca pracy.
13.05.09 15.00 – 17.00 B. Kurak Wytapianie świec: Zapoznanie się z techniką wytapiania świec. Zalewanie form woskiem. Dekoracja wykonanych świec.
14.05.09 16.00 – 18.00 B. Kurak
A. Sopińska
Wyjazd do Barlineckiego Ośrodka Kultury na warsztaty ceramiczne i papieru czerpanego: zapoznanie się z technikami, technologią i materiałoznawstwem ceramicznym, zapoznanie z techniką czerpania papieru, uczestniczenie w procesie tworzenia wyrobu z gliny i papieru czerpanego.
15.05.09 15.00 -17.00 K. Śliczniak Wytapianie świec: Zapoznanie się z techniką wytapiania świec. Zalewanie form woskiem. Dekoracja wykonanych świec.
19.05.09 15.00 – 17.00 B. Kurak Okolicznościowe wianki: Zapoznanie z techniką łączenia różnorodnych materiałów. Wykonanie wianka według własnych projektów.
21.05.09 16.00 – 18.00 M. Tyrpa
K. Śliczniak
Wyjazd do Barlineckiego Ośrodka Kultury na warsztaty ceramiczne i papieru czerpanego: Wykończenie wcześniej przygotowanych wyrobów.
22.05.09 15.00 – 17.00 K. Śliczniak Okolicznościowe wianki: Zapoznanie z techniką łączenia różnorodnych materiałów. Wykonanie wianka według własnych projektów.
01.06.09 15.00 – 17.00 B. Kurak Wystawa prac w plenerze: Przygotowanie plakatu zachęcającego do udziału w wystawie. Przygotowanie stoiska wystawowego. Prezentacja w środowisku lokalnym prac powstałych w trakcie realizowanego projektu. Zakończenie imprezy


Oprócz zajęć plastyczno – technicznych dla najmłodszych dzieci przygotowaliśmy zajęcia zatytułowane ,,W co się bawić, w co się bawić…”.

Cele zaproponowanych przez nas zajęć:
- Pobudzenie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu i pokonywania bezczynności.
- Zapewnienie bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
- Umożliwienie dzieciom wyrażania własnych ekspresji twórczych.
- Zaspakajanie potrzeb poznawczych i emocjonalnych.
- Kształtowanie u dzieci poczucia własnej wartości.

Zajęcia ,,W co się bawić, w co się bawić…” poprowadzą panie Elżbieta Urbanowicz i Wioletta Zielińska.
Nasze działania zakończymy korowodem ulicami miasta, prezentując znane postaci baśniowe.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
Termin Działania i metody ich realizacji Odpowiedzialni i ilość godzin Udział dzieci Inne osoby włączone do realizacji działań
22.04.09r Poznajmy siebie. Zabawy i gry integrujące grupę oraz umożliwiające poznanie oczekiwań uczestników. 15.00-17.00
I Grupa :
W. Zielińska
Przełamią onieśmielenie i nauczą się prezentować siebie na forum grupy oraz współpracować z rówieśnikami. Nauczyciel wych . fizycznego.
23.04.09r Poznajmy siebie. Zabawy i gry integrujące grupę oraz umożliwiające poznanie oczekiwań uczestników. 15.00-17.00
II Grupa :
E. Urbanowicz
Przełamią onieśmielenie i nauczą się prezentować siebie na forum grupy oraz współpracować z rówieśnikami. Nauczyciel wych . fizycznego.
29.04.09r Przygoda zwana czytaniem. Głośne czytanie wybranej przez dzieci baśni. Plastyczne przedstawianie scen inspirowanych wysłuchanym utworem. Przedstawianie ruchem zmienionych zdarzeń i sytuacji. 15.00-17.00
I Grupa :
W. Zielińska
Nauczą się uważnie słuchać czytanego tekstu i wyrażać opinie oraz opowiadać treść ulubionych baśni, a także korzystać z księgozbioru bibliotecznego. Bibliotekarka
30.04.09r Przygoda zwana czytaniem. Głośne czytanie wybranej przez dzieci baśni. Plastyczne przedstawianie scen inspirowanych wysłuchanym utworem. Przedstawianie ruchem zmienionych zdarzeń i sytuacji. 15.00-17.00
II Grupa :
E. Urbanowicz
Nauczą się uważnie słuchać czytanego tekstu i wyrażać opinie oraz opowiadać treść ulubionych baśni, a także korzystać z księgozbioru bibliotecznego. Bibliotekarka
6.05.09r. Zabawa w role. Wyrażanie uczuć wybranego bohatera baśni za pomocą mimiki i gestów. Układanie dialogów do wybranej sceny. Wcielanie się w postać i odtwarzanie jej losów. 15.00-17.00
I Grupa :
W. Zielińska
Potrafią poruszać się zgodnie z przedstawianą treścią i improwizować. Nauczą się porozumiewać i odczytywać informacje gestem oraz mimiką, a także wyrażać uczucia i stany emocjonalne.
7.05.09r Zabawa w role. Wyrażanie uczuć wybranego bohatera baśni za pomocą mimiki i gestów. Układanie dialogów do wybranej sceny. Wcielanie się w postać i odtwarzanie jej losów. 15.00-17.00
II Grupa :
E. Urbanowicz
Potrafią poruszać się zgodnie z przedstawianą treścią i improwizować. Nauczą się porozumiewać i odczytywać informacje gestem oraz mimiką, a także wyrażać uczucia i stany emocjonalne.
13.05.09r Dwa łyki plastyki. Projektowanie elementów scenografii i kostiumów. Wykonanie wybranych rekwizytów. 15.00-17.00
I Grupa :
W. Zielińska
Potrafią współdziałać z zespołem oraz podać i uzasadnić własne propozycje, jak również wykazać się dużą oryginalnością. Rodzice.
14.05.09r Dwa łyki plastyki. Projektowanie elementów scenografii i kostiumów. Wykonanie wybranych rekwizytów. 15.00-17.00
II Grupa :
E. Urbanowicz
Potrafią współdziałać z zespołem oraz podać i uzasadnić własne propozycje, jak również wykazać się dużą oryginalnością. Rodzice.
20.05.09r Zabawy z muzyką. Dobieranie podkładu muzycznego do określonej sceny. Tworzenie własnego akompaniamentu. Odtwarzanie 15.00-17.00
I Grupa :
W. Zielińska
Potrafią dokonać wyboru muzyki ze względu na dynamikę i nastrój. Nauczą się tworzyć akompaniament z wykorzystanie instrumentów lub przedmiotów zastępczych oraz zatańczyć poznany taniec ludowy w rytm melodii.
21.05.09r Zabawy z muzyką. Dobieranie podkładu muzycznego do określonej sceny. Tworzenie własnego akompaniamentu. Odtwarzanie 15.00-17.00
II Grupa :
E. Urbanowicz
Potrafią dokonać wyboru muzyki ze względu na dynamikę i nastrój. Nauczą się tworzyć akompaniament z wykorzystanie instrumentów lub przedmiotów zastępczych oraz zatańczyć poznany taniec ludowy w rytm melodii.
27.05.09r Tajemnice animacji. Wykonanie własnej pacynki. Odtwarzanie wybranych scen przy pomocy pacynki. 15.00-17.00
I Grupa :
W. Zielińska
Zdobędą umiejętność gromadzenia i porządkowania oraz wykorzystywania różnych materiałów, a także rozwiązywania problemów w twórczy sposób. Nauczą się metody gry aktorskiej z pacynką. Rodzice.
28.05.09r Tajemnice animacji. Wykonanie własnej pacynki. Odtwarzanie wybranych scen przy pomocy pacynki. 15.00-17.00
II Grupa :
E. Urbanowicz
Zdobędą umiejętność gromadzenia i porządkowania oraz wykorzystywania różnych materiałów, a także rozwiązywania problemów w twórczy sposób. Nauczą się metody gry aktorskiej z pacynką. Rodzice.
1.06.09r. Baśniowy korowód. Prezentowanie baśniowych strojów-korowód ulicami miasta. Spotkanie przy grillu, zabawy i pląsy. 15.00-17.00
E. Urbanowicz
W. Zielińska
Potrafią zaprezentować się w środowisku szkolnym i lokalnym oraz umiejętnie zintegrują się z grupą rówieśniczą.


Agnieszka Sopińska
Bożena Kurak
Mariola Tyrpa
Katarzyna Śliczniak
Elżbieta Urbanowicz
Wioletta ZielińskaStrona główna

Wyświetleń strony: 1391
Kontakt
ul. Kościelna 3
73-260 Pełczyce
tel./fax (095) 768 54 29
e-mail: zs@zspelczyce.pl
http://www.zspelczyce.pl
UNICEF

Zegar
Wielke odliczanie


UM Pełczyce