|

Wojewódzki Konkurs Krasomówczy

Rok szkolny: 2009/2010

UWAGA


Dnia 15 października 2009r. o godzinie 13.45 ( 7. lekcja) w sali nr 6 odbędą się szkolne eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego w Szczecinie dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Temat wystąpienia:
Pomorze Zachodnie w moich oczach, a w szczególności związany z:
a/ historią miast pomorskich, zamków i innych obiektów zabytkowych, prezentacją sylwetek ludzi zasłużonych dla regionu.
b/ wrażeniami z wycieczki krajoznawczej odbytej na terenie woj. zachodniopomorskiego.
c/ popularyzacją walorów krajoznawczo - turystycznych własnego regionu.
d/ legendami pomorskimi. e/ patronem szkoły ucznia (jeśli związany jest on z Pomorzem Zachodnim).
Czas wystąpienia : 5 minut!

Pozdrawiam i czekam na uczestników! Alina SitaszRegulamin Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora OświatyI. ORGANIZATORZY:
Urząd Marszałkowski woj. Zachodniopomorskiego
Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty
Urząd Miejski w Szczecinie
Szkoła Podstawowa Nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie
Rada Opiekunów SKKT- PTTK Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK.

II. TERMIN I MIEJSCE FINAŁU:
23 października 2009 r. (piątek) godz. 10.oo
Szkoła Podstawowa Nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie
ul. Seledynowa 50 (Osiedle Bukowe)

III. ZAŁOŻENIA:
Celem Konkursu jest rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do mowy ojczystej. Upowszechnianie czystości i kultury języka polskiego, pięknego i sugestywnego wypowiadania myśli, prezentowania barwnym i bogatym językiem zdarzeń, faktów nierozerwalnie związanych z Pomorzem Zachodnim. Zadaniem Konkursu jest również zainteresowanie młodzieży turystyką i krajoznawstwem.

IV. TEMATYKA:
Uczestnicy konkursu przygotują do zaprezentowania temat uwzględniający hasło:
Pomorze Zachodnie w moich oczach, a w szczególności związany z:
a/ historią miast pomorskich, zamków i innych obiektów zabytkowych, prezentacją sylwetek ludzi zasłużonych dla regionu.
b/ wrażeniami z wycieczki krajoznawczej odbytej na terenie woj. zachodniopomorskiego.
c/ popularyzacją walorów krajoznawczo - turystycznych własnego regionu.
d/ legendami pomorskimi
e/ patronem szkoły ucznia (jeśli związany jest on z Pomorzem Zachodnim)

WARUNKI UCZESTNICTWA I PROGRAM:
1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
- szkoły podstawowe
- gimnazja
2. Konkurs jest dwuetapowy: eliminacje szkolne i wojewódzkie.
3. W przypadku dużej ilości zgłoszeń do eliminacji wojewódzkich mogą być organizowane eliminacje miejskie lub rejonowe (powiatowe).
4. Do eliminacji wojewódzkich uczestnik Konkursu przygotowuje temat wymieniony w rozdziale IV regulaminu. Czas prezentacji - 5 minut.
5. We wszystkich etapach o kolejności wystąpień decyduje losowanie.

ZGŁOSZENIA:
1. Pisemne zgłoszenia udziału w wojewódzkim finale konkursu szkoły przesyłają w terminie do 15 października 2009 r.
2. Po zgłoszeniu do organizatorów finału Konkursu nie wolno zmieniać tematu.
3. Uczestnicy konkursu, którzy zostaną pisemnie zgłoszeni otrzymują potwierdzenie przyjęcia i szczegółowy program.

NAGRODY:
1. Organizatorzy finału decydują o ilości nagród.
2. Wszyscy uczestnicy finału otrzymują pamiątkowe dyplomy.
3. Zwycięzcy Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe.
4. Laureaci I i II miejsca w obu kategoriach będą reprezentowali województwo zachodniopomorskie w centralnym finale Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, który odbędzie się w Legnicy w listopadzie 2009 r.

UWAGI KOŃCOWE:
1. Do finału wojewódzkiego można zgłaszać maksymalnie trzech reprezentantów szkoły.
2. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży uczestnikom i ich opiekunom.
3. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Komitetowi Organizacyjnemu Konkursu.

Wyświetleń strony: 1572
Kontakt
ul. Kościelna 3
73-260 Pełczyce
tel./fax (095) 768 54 29
e-mail: zs@zspelczyce.pl
http://www.zspelczyce.pl
UNICEF

Zegar
Wielke odliczanie


UM Pełczyce