|

"Balony do nieba"

Rok szkolny: 2009/2010

W związku z przystąpieniem naszej szkoły do ogólnopolskiej akcji UNICEF, wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Pełczycach przemaszerowali ulicami miasta, by uczcić 20. rocznicę uchwalenia Konwencji Praw Dziecka. Wykonane przez dzieci i młodzież transparenty przypominały wszystkim dorosłym o tym ważnym dokumencie. Na rynku, tak jak w całej Polsce, o godzinie 12:00 zostały puszczone balony symbolizujące poszczególne prawa dziecka, a władze otrzymały petycje napisane przez gimnazjalistów. Przedstawiciele uczniów odczytali również informacje dotyczące dzisiejszego święta.

W 1948 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych proklamowała Powszechną Deklarację Praw Człowieka. W tym dokumencie zostały określone podstawowe prawa człowieka. Prawa te przysługują każdemu bez względu na narodowość, religię czy wiek. Dzieciom przysługują więc takie same prawa jak dorosłym. Jednak w 1989 roku uznano, że dzieci ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną potrzebują specjalnego traktowania i troski, potrzebują wobec tego „własnego dokumentu” określającego ich prawa – tak powstała Konwencja o prawach dziecka. Prawa w niej zawarte przysługują każdemu dziecku i nikt nie może ich dzieci pozbawić.

Potocznie nazywa się ją światową konwencją praw dziecka. Została uchwalona 20 listopada 1989 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. 192 kraje zobowiązały się do respektowania i realizowania jego zapisów. Polska uczyniła to w 1991 roku. Była inicjatorem i pomysłodawcą stworzenia Konwencji o prawach dziecka, dlatego też spoczywa na nas szczególna rola, aby prawa dziecka w Polsce były znane i przestrzegane. W dwudziestą rocznicę uchwalenia Konwencji praw dziecka przypominamy, że dzieci mają:
Prawo do życia i tożsamości.
Prawo do wychowania w rodzinie.
Prawo do wyrażania własnych poglądów.
Prawo do prywatności.
Prawo do informacji.
Prawo do godziwych warunków socjalnych.
Prawo do edukacji.
Prawo do odpoczynku.
Prawo do ochrony przed przemocą.
Ochrona przed konfliktem zbrojnym.
Ochrona w procesie karnym
Prawo do znajomości swoich praw i powołania się na inne.
Pamiętajmy jednak, że mamy nie tylko prawa, ale również obowiązki, o których nie możemy zapominać.

J. Czechowska i A. Burda

Foto

Wyświetleń strony: 1447
Kontakt
ul. Kościelna 3
73-260 Pełczyce
tel./fax (095) 768 54 29
e-mail: zs@zspelczyce.pl
http://www.zspelczyce.pl
UNICEF

Zegar
Wielke odliczanie


UM Pełczyce