|

Leśna Przygoda

Rok szkolny: 2010/2011

21 września klasy II i III b wraz z wychowawczyniami wybrały się na wycieczkę do lasu. Po leśnych ścieżynach oprowadzał dziatwę leśniczy pan Piotr Zmarzlik, który w ciągu kilku godzin przekazał ogrom wiadomości na temat lasu i jego mieszkańców. Najpierw dzieci rozpoznawały poszczególne warstwy i uczyły się jakie rośliny i zwierzęta można spotkać w runie leśnym, podszycie, czy też w wysokich drzewach. Dowiedziały się wielu ciekawostek z życia flory i fauny. Nie wszyscy może wiedzą, że w naszych lasach żyją np.: orły bieliki, rybołowy, żółwie błotne czy bobry. Miały też możliwość zobaczenia barci, czyli leśnego ula. Oglądały pomniki przyrody i słuchały ciekawych opowieści z dawnych czasów. Następnie uczestnicy rozpoznawali po liściach, owocach i zapachu różne gatunki drzew iglastych i liściastych. Na zakończenie uczniowie dostali plany lekcji i każdy z nich był pasowany na przyjaciela przyrody.

Foto

Wyświetleń strony: 1195
Kontakt
ul. Kościelna 3
73-260 Pełczyce
tel./fax (095) 768 54 29
e-mail: zs@zspelczyce.pl
http://www.zspelczyce.pl
UNICEF

Zegar
Wielke odliczanie


UM Pełczyce