|

„Wiedza kluczem do sukcesu”

Rok szkolny: 2011/2012

Od 1 grudnia rozpoczęliśmy realizację projektu pt. "Wiedza kluczem do sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ma on na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Objęte są nim dzieci z klas I – III. Do czerwca 2012 roku będą prowadzone następujące zajęcia dodatkowe: wyrównawcze dla dzieci mających kłopoty z nauką czytania, pisania, liczenia, logopedyczne, korekcyjne, a także rozwijające zajęcia teatralne, matematyczno – przyrodnicze i plastyczne.
Choć grudzień zaczął się niedawno to już grupa teatralna zdążyła przygotować krótką inscenizację na Mikołajki, a uczestnicy zajęć plastycznych ustroiły choinkę i szkolny korytarz własnoręcznie wykonanymi ozdobami.

Foto

Wyświetleń strony: 976
Kontakt
ul. Kościelna 3
73-260 Pełczyce
tel./fax (095) 768 54 29
e-mail: zs@zspelczyce.pl
http://www.zspelczyce.pl
UNICEF

Zegar
Wielke odliczanie


UM Pełczyce