|

BEZPIECZNE FERIE

Rok szkolny: 2012/2013

Jak co roku przed feriami uczniowie klas I-III spotkali się na uroczystym apelu, by przypomnieć o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego.
Tegoroczny apel mający miejsce 25.01.2013 r., urozmaicony został poprzez inscenizację „Bezpieczne ferie”, przygotowaną przez dzieci z klasy trzeciej pod kierunkiem wychowawczyni T. Olech.
Trzecioklasiści ukazali niebezpieczeństwa grożące z nagannych zachowań i niewłaściwych zabaw, nie tylko na śniegu. Przedstawili różne dyscypliny sportowe i zasady bezpiecznego ich uprawiania. Przypomnieli też numery alarmowe.
Pamiętając, że najlepiej do widza trafia słowo poparte obrazem , z pomocą rodziców realistycznie ukazali skutki nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
Na zakończenie spotkania głos zabrała dyrektor szkoły pani E. Smulczyńska, która podsumowała omawiane reguły bezpieczeństwa i jednocześnie życzyła uczniom udanego wypoczynku.

Teresa Olech

Foto

Wyświetleń strony: 1090
Kontakt
ul. Kościelna 3
73-260 Pełczyce
tel./fax (095) 768 54 29
e-mail: zs@zspelczyce.pl
http://www.zspelczyce.pl
UNICEF

Zegar
Wielke odliczanie


UM Pełczyce