|

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, przysługujące w roku szkolnym 2012/2013

Rok szkolny: 2012/2013

1) 31.10.2012 r.,
2) 2.11.2012 r.,
3) 4.04.2013 r.,
4) 30.04.2013 r.,
5) 2.05.2013 r.,
6) …………

Wyświetleń strony: 1248
Kontakt
ul. Kościelna 3
73-260 Pełczyce
tel./fax (095) 768 54 29
e-mail: zs@zspelczyce.pl
http://www.zspelczyce.pl
UNICEF

Zegar
Wielke odliczanie


UM Pełczyce