|

Zwyczaje bożonarodzeniowe w Europie

Rok szkolny: 2015/2016

15 grudnia 2015 r. uczniowie klasy III a uczestniczyli w zajęciach realizowanych w ramach projektu XXXXX”. Lekcja odbyła się w szkolnej bibliotece. Dzieci korzystając z różnych źródeł informacji poznały zwyczaje bożonarodzeniowe w wybranych krajach Europy. Miały możliwość odszukania wylosowanego kraju w atlasach geograficznych oraz pokazania jego położenia na ściennej mapie Europy. Zgromadzone materiały umieściły na tablicy informacyjnej na korytarzy i na wspólnie wykonanym plakacie.
Uczniowie na zakończenie zajęć zgodnie stwierdzili, że internet nie zastąpi książki jako pewnego źródła informacji.

Tekst i zdjęcia: Teresa Olech

Foto

Wyświetleń strony: 573
Kontakt
ul. Kościelna 3
73-260 Pełczyce
tel./fax (095) 768 54 29
e-mail: zs@zspelczyce.pl
http://www.zspelczyce.pl
UNICEF

Zegar
Wielke odliczanie


UM Pełczyce