|

Debata - Książka moim przyjacielem

Rok szkolny: 2016/2017

26 kwietnia, w bibliotece szkolnej, przeprowadzona została debata na temat książki. Uczestniczyli w niej: pani dyrektor Edyta Smulczyńska, bibliotekarz Wanda Worach oraz uczniowie klasy szóstej. Jej głównym celem było uświadomienie uczniom wartości książki, oraz budzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych.
Na wstępie debaty wybrana została komisja wnioskowa, w skąd której weszły: Anika Michalak, Patrycja Otwinowska i Vivien Januszke. Formułowały one wnioski na podstawie dyskusji, która rozwijała się wokół kilku tematów. Uczniowie opowiadali o swoich pierwszych kontaktach z książką i o roli rodziców w edukacji czytelniczej. Wszyscy uczestnicy debaty mówili o swoich zamiłowaniach czytelniczych. Młodzi czytelnicy zastanawiali się nad kanonem obowiązkowych lektur szkolnych - rozpatrywali jakie są ich wada, a jakie zalety. Dyskusja dotyczyła też problemu co wybierać: książkę czy film, książkę czy e-booka. Zdania były podzielone. Dyskusje zakończyły rozważania dotyczące metod, które mogłyby zachęcić dzieci i młodzież do czytania.
Na zakończenie wspólnie tworzyliśmy słoneczko, które zobrazowało jakie zalety ma książka i głośno odczytaliśmy wnioski podsumowujące dyskusję.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach konkursu "Zaczytana szkołą"

Tekst i zdjęcia: Wanda Worach

Foto

Wyświetleń strony: 183
Kontakt
ul. Kościelna 3
73-260 Pełczyce
tel./fax (095) 768 54 29
e-mail: zs@zspelczyce.pl
http://www.zspelczyce.pl
UNICEF

Zegar
Wielke odliczanie


UM Pełczyce