|

Konkurs literacki "Moje zakończenie"

Rok szkolny: 2016/2017

W klasach IV-VI , w ramach konkursu "Zaczytana szkołą" odbył się konkurs literacki, który zakładał napisanie nowego, zaskakującego zakończenia do wybranej książki. Organizatorem konkursu był bibliotekarz szkolny, którego wspomagały nauczycielki języka polskiego. Celem konkursu było między innymi: rozwijanie kultury czytelniczej uczniów, popularyzacja czytelnictwa, promocja biblioteki szkolnej, wszechstronne rozwijanie zdolności pisarskich dzieci oraz wspieranie ich działań twórczych. Napłynęło wiele prac co wskazuje na to, że uczniom spodobało sie to podejmowanie własnej działalności pisarskiej. Nieliczni uczniowie dopisali zakończenie do omawianej ostatnio lektury. Większość z nich - zachęconych przez bibliotekarza, pokusiło sie o napisanie zakończenia do przeczytanej, nowej książki zakupionej w ramach NPRCz. Specjalnie powołana komisja przyjmowała prace do 31 marca, a następnie oceniała: oryginalności zaprezentowanego tematu, poprawności językową, ortograficzną i interpunkcyjną oraz ogólny wyraz artystyczny i stylistyczny w trzech kategoriach wiekowych. Zwycięzcami konkursu zostali:

w kategorii klas IV
I miejsce - Patryk Matys i Bartosz Mazur
II miejsce - Nikola Tarczyńska i Aleksandra Zacharska
III miejsce - Weronika Banaszak i Zuzanna Łopaczyk

w kategorii klas V
I miejsce - Zuzanna Krzyżanowska i Marianna Łuciów
II miejsce - Anna Sztylka i Daniel Ziókowski
III miejsce - Julia Balicka, Iga Lipińska, Gagriel Maj i Patryk

w kategorii klas VI
I miejsce - Hanna Sitasz
II miejsce - Patrycja Otwinowska
III miejsce - Anika Michalak i Barbara Sowińska

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe, a najlepsze prace zostaną opublikowane w gazetce szkolnej.

Tekst i zdjęcia: Wanda Worach

Foto

Wyświetleń strony: 196
Kontakt
ul. Kościelna 3
73-260 Pełczyce
tel./fax (095) 768 54 29
e-mail: zs@zspelczyce.pl
http://www.zspelczyce.pl
UNICEF

Zegar
Wielke odliczanie


UM Pełczyce