|

O szkole


logo
Kontakt
ul. Kościelna 3,
73-260 Pełczyce
tel./fax. (095) 768-54-29
http://www.zspelczyce.pl
email: zs@zspelczyce.pl
Kontakt z dministratorem strony
email: admin@zspelczyce.pl
Położenie:

Pokaż Kościelna 3 na większej mapie

Krótka historia szkołyWiosną 1945 r. rozstrzygnęły się losy II Wojny Światowej. Prastare ziemie polskie - piastowskie wróciły do MACIERZY pod nazwą ZIEMIE ODZYSKANE. Umilkły odgłosy bomb i powoli wracało życie w każdej dziedzinie. Na teren miasta Bursztynowa przybywali coraz liczniej Polacy z niewoli niemieckiej, oraz repatrianci ze wschodu. Pierwszym przejawem polskości w Bursztynowie było powstanie Magistratu. Uruchomiono sklepy, restaurację, piekarnię, rzeźnię, zakład krawiecki, funkcjonował szpital, urząd pocztowy, MO. Odczuwalny był brak polskiej szkoły.

Dopiero w marcu 1946 r. inspektor szkolny z Myśliborza delegował do Pełczyc (Bursztynowa) nauczycielkę Helenę Majewską, celem uruchomienia szkoły w tym mieście. Zapisy do szkoły odbyły się w dniach 11 i 12 marca 1946, a już 13 marca 70 dzieci w różnym wieku rozpoczęło naukę. Zajęcia odbywały się na dwie zmiany w dwóch salach w piętrowym budynku położonym obok kościoła. Początki były bardzo trudne: brakowało zeszytów, ołówków, pomocy. Pomieszczenia lekcyjne sprzątały dzieci pod nadzorem nauczycieli. Rok szkolny zakończył się 29 czerwca. Uczniowie zaprezentowali rodzicom program artystyczny.

Po wakacjach zwiększyła się liczba izb lekcyjnych, przybyli nowi nauczyciele: Józef Kwiatkowski, Janina Grabowska, Daniel Dech, który objął stanowisko kierownika szkoły. W klasach I - IV uczyło się 240 uczniów. Praca stabilizowała się. Już w następnym roku pełczycką szkołę ukończyło 12 uczniów.

W roku szk. 1948/49 funkcję kierownika pełnił Jan Ciesielski, zradiofonizowano szkołę. Przez następne 9 lat kierownikiem szkoły był Dominik Zarudzki. W tym czasie prężnie działało harcerstwo pod opieką Józefa Kwiatkowskiego. W 1951 roku na Festiwalu Harcerskiej Samorodnej Twórczości Artystycznej harcerze z Pełczyc zdobyli II miejsce w województwie (Szczecin). Tradycją stały się coroczne wycieczki i obozy wędrowne.

Z czasem powiększyło się grono nauczycielskie. Działalność nauczycieli nie ograniczała się do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Prowadzili drużyny harcerskie, różnego rodzaju koła zainteresowań, chór, zespoły taneczne i instrumentalne, sportowe i mieli w tym zakresie ogromne sukcesy. Działalnością artystyczną zajmowała się przybyła w 1956 r. Danuta Jędrzejewska i Leontyna Kieroń. W 1957 r. kadrę pedagogiczną zasilili Edward Kierlin i Paweł Makaruk. Na powiatowym przeglądzie zespołów artystycznych w Myśliborzu w 1958 r. prowadzony przez Pawła Makaruka zespół taneczny zajął I miejsce, a zespół śpiewaczy pod opieką Leontyny Kieroń miejsce III.

W roku 1958/59 funkcję kierownika objął wspomniany już Paweł Makaruk absolwent tej szkoły. Zmieniła się baza lokalna. Zajęcia lekcyjne odbywały się w starym budynku i w budynku przy ul. Armii Polskiej. W następnym roku w baraku przy ośrodku zdrowia funkcjonować zaczęła świetlica z dożywianiem, kuchnia i zastępcza sala gimnastyczna. Rozszerzono formy kształcenia. Na terenie szkoły w Pełczycach obok Szkoły Podstawowej zaczęła funkcjonować Szkoła dla Pracujących i Szkoła Przysposobienia Rolniczego. W kierowaniu szkołą wspomagali P.Makaruka jego zastępcy: Zdzisław Wiśniewski i Edward Kierlin. Zanotowano duże osiągnięcia w pracy harcerskiej. Harcerski Zespół Pieśni i Tańca prowadzony przez Makaruka otrzymał od Zarządu Wojewódzkiego ZMW nagrodę w postaci bezpłatnego pobytu na Zlocie Grunwaldzkim w dniach 4 - 21 lipca 1960 roku.

Następują kolejne zmiany na stanowiskach kierowniczych. 18 lutego 1965 r. funkcję kierownika objął Edward Kierlin, a jego zastępcą został Józef Kanarek. Lata 60 -te obfitowały w osiągnięcia sportowe: dziewczynki wywalczyły mistrzostwo czwórboju "Świata Młodych", chłopcy trzykrotnie zdobywali mistrzostwo powiatu w piłce ręcznej i uzyskali puchar przechodni Wydziału Oświaty i Kultury w Myśliborzu.

10 marca 1966 r. uroczyście obchodzono XX-lecie istnienia szkoły. Program artystyczny przygotowali: Leontyna Kowalewska i Wojciech Leśny.

W dniu 29 kwietnia 1966 r. w czasie trwania II Alertu "Zwiad 1000 -lecia" w uznaniu aktywnej, prężnej pracy instruktorów harcerstwa, Pełczyce swoją wizytą zaszczycił Naczelnik ZHP dh Wiktor Kiniecki. Działalnością artystyczną w tym okresie zajmowało się małżeństwo Irena i Wojciech Leśni.

Rok szkolny 1966/67 był pierwszym rokiem realizacji programu klasy VIII. W 1968 szkoła wzbogaciła się o wykonanie w dużej mierze w czynie społecznym boisko asfaltowe.

Na XXV-lecie szkoły (13 marca 1971) nadano szkole imię Mikołaja Kopernika i ufundowano sztandar. By zapoznać się dokładniej z postacią patrona, w 500-lecie urodzin Kopernika (1973), młodzież odbyła wycieczkę jego szlakiem.

W roku szk. 1975/76 zreorganizowano szkolnictwo. Szkoła Podstawowa w Pełczycach zmieniła nazwę na Zbiorcza Szkoła Gminna. Na jej czele stanął Gminny Dyrektor Szkół - mgr Edward Kierlin, zastępcą gminnego dyr. do spraw wychowawczych została mgr Aleksandra Kochanowicz, zastępcą dyrektora szkoły Józef Kanarek. Do Pełczyc zaczęli dojeżdżać uczniowie klas V-VIII z Niesporowic, a w następnym roku dzieci z Płotna i Przekolna.

Rozbudowa szkoły i kapitalny remont starej części rozpoczął się w 1975 roku. W czasie prac budowlanych (1975-1978) zajęcia odbywały się w trzech izbach lekcyjnych., pracowni ZPT, świetlicy i na korytarzach. Mimo trudnych warunków pracy w 1977/78 uczniowie uzyskali dobre wyniki w sporcie: III miejsce w województwie w piłce ręcznej dziewcząt, I miejsce w województwie w piłce nożnej (chłopcy), I miejsce w województwie w lekkoatletyce. Na olimpiadzie przedmiotowej z j.polskiego w Choszcznie - I miejsce, z fizyki miejsce III.

Z początkiem roku szk. 1978/79 powołano w Pełczycach Komendę Hufca ZHP, której szefem została dh Genowefa Szulc. W okresie tej działalności podczas wakacji letnich harcerze wypoczywali na obozach w Smolarach, Moryniu i Mrzeżynie).

Z okazji 35 rocznicy powstania szkoły (1981 r.) Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gorzowie przyznało szkole plakietkę "ZASŁUŻONY DLA SZKOLNICTWA GORZOWSKIEGO". 3 lata póĽniej (13 marca 1984r.) nastąpiło oficjalne oddanie sali gimnastycznej.

We wrześniu 1984 r. dotychczasowy Gminny Dyrektor Szkół - mgr E. Kierlin został Inspektorem Oświaty i Wychowania, a stanowisko dyrektora ZSG objęła mgr Leontyna Kowalewska, zaś na jej zastępców powołano: mgr Aleksandrę Kochanowicz i mgr Mariana Stępińskiego.

W 40 - tą rocznicę działalności (1985/86) postanowieniem PREZYDIUM WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ w Gorzowie Wlkp. Szkoła Podstawowa w Pełczycach wyróżniona została ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ "Za zasługi dla województwa gorzowskiego". Odznaką tą udekorowano sztandar szkoły.

W okresie 1984-88 działał prowadzony przez mgr M.Stępińską zespół nazwany "Jagódki", który swoimi występami uświetnił różne uroczystości. W 1986 r. zespół otrzymał dyplom za udział w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Żeglarskiej. W tym czasie bardzo prężnie działało również SKKT "Siedmiomilowe buty", opiekunem był Jerzy Sokół. Uczniowie odbywali liczne rajdy połączone z fotografowaniem ciekawych miejsc, elementów krajobrazu (kółko fotograficzne).

W latach 1986-1988 przeprowadzana jest dalsza rozbudowa szkoły. We wrześniu 1988 odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego połączona z oddaniem do użytku nowego skrzydła szkoły. Od września uruchomiono też pracownię komputerową. Ze środków Komitetu Rodzicielskiego, oraz przy wsparciu licznych sponsorów zakupiono cztery komputery. Była to jedna z pierwszych pracowni komputerowych w szkołach podstawowych województwa gorzowskiego zajęcia z pięcioma grupami młodzieży prowadził mgr Janusz Berładyn.

Od 1 września 1989 r. stanowisko dyrektora szkoły pełni mgr Aldona Odachowska, a wicedyrektorem jest mgr Józef Piotrowski. W tym okresie młodzież naszej szkoły odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim z historii, techniki, geografii, matematyki, biologii, a w 1994 roku Łukasz Drzewoszewski wygrał Wojewódzką Olimpiadę Fizyczną. Opiekę nad działalnością turystyczną po odejściu Jerzego Sokoła, objął mgr Maciej Krzyśko. Zorganizowany przez niego zespół w latach 1990-1992 trzykrotnie zajmował pierwsze miejsce w Międzyszkolnych Marszach na Orientację i zdobył Puchr Przechodni Oddziału PTTK w Myśliborzu na własność. Uczniowie nasi odnoszą także wiele sukcesów sportowych.

We wrześniu 1994 r. rozpoczęło działalność Młodzieżowe Studium Muzyczne jako filia Państwowej Szkoły Muzycznej w Choszcznie. Naukę gry na różnych instrumentach podjęło ponad 30 uczniów. W lutym 1995 r. rozpoczęła działalność Prywatna Szkoła Języków Obcych z nauczaniem j.angielskiego.

Rok 1996 to rok 50-lecia naszej szkoły. Od 1 stycznia zarząd nad Szkołą przejęła Rada Miasta i Gminy Pełczyce.

13 marca 1996 r. Szkoła Podstawowa w Pełczycach obchodziła uroczyście jubileusz 50-lecia. Gościem honorowym tej uroczystości był Jan Zaciura - prezes ZG ZNP, absolwent naszej szkoły.

Uroczystość uświetniły występy, w których udział brali uczniowie (od 7 lat), ich rodzice, a także dziadkowie - pierwsi absolwenci naszej szkoły. Z okazji jubileuszu Rada Gminy zakupiła 3 nowe komputery do pracowni komputerowej.

W drugiej połowie lat 90-tych młodzi piłkarze z naszej szkoły trenowani przez mgr Adama Bacha odnieśli szereg sukcesów. W 1997 r. zdobyliśmy 8 miejsce w Polsce w Turnieju "Piłkarska kadra", a w 1998 r. II miejsce w makroregionie. Od czterech lat drużyna piłkarska naszej szkoły bierze udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w Munster (Niemcy), gdzie do tej pory zajmowaliśmy I lub II miejsce, a w 1996 roku zdobyliśmy Puchar Fair Play.

W 1998 roku klasa VII a przygotowała dramat "Romeo i Julia" Wiliama Szekspira wyreżyserowany przez polonistę mgr Elżbietę Urbanowicz. Dekoracje przygotowywało koło plastyczne oraz pani Zenona Adamczyk nauczycielka plastyki, kostiumy szyli rodzice, a rekwizyty wykonywali aktorzy sami na zajęciach techniki. Spektakl był wystawiany w Gminnym Ośrodku Kultury i grany był przez dwa tygodnie dla uczniów naszej szkoły, dla mieszkańców miasta, a także specjalnie dla uczniów innych szkół, którzy przyjechali autokarami. Wysoki poziom artystyczny spektaklu spotkał się z uznaniem widzów, ale trupa teatralna zakończyła działalność, ponieważ aktorzy musieli zabrać się do nauki.

W tym roku też szkoła została wyposażona w nowoczesną pracownię komputerową, co pozwoliło objąć nauką informatyki wszystkich uczniów klas starszych.

W 1999 roku szkoła przeszła największą swoją przemianę od czasu powstania. W ramach reformy oświaty utworzono Gimnazjum Publiczne w Pełczycach. Nowo utworzone gimnazjum zajęło nowe skrzydło i pierwsze piętro naszej szkoły. Reforma oświaty wymusiła reorganizację całej oświaty w naszej gminie. Odejście starszych roczników do gimnazjum zmniejszyło ilość uczniów w i tak mało licznych szkołach wiejskich. Aby nie zamknąć tych szkół, większość dzieci dojeżdżających do naszej szkoły przeniesiono do Będargowa, Lubiany i Chrapowa. Odejście starszych roczników do gimnazjów, uczniów dojeżdżających do szkół wiejskich oraz niż demograficzny zmieniły zupełnie charakter naszej szkoły.
Z dużej uczącej ponad 600 uczniów szkoły staliśmy się małą, kilkunastoklasową szkołą. Atmosfera panująca w szkole stała się bardziej kameralna, bardziej rodzinna.
Nasz patron - Mikołaj Kopernik (1473 - 1543)Mikołaj Kopernik urodził się 19.02.1473 r. w Toruniu. Ojciec Mikołaja, zamożny kupiec krakowski, osiedlił się w Toruniu po przyłączeniu tego miasta do Polski. Ród Koperników wywodził się ze Śląska, ze wsi Koperniki, położonej niedaleko Nysy i Otmuchowa, skąd Kopernikowie wywędrowali do różnych miast Polski, m.in. do Krakowa.

Mikołaj dość wcześnie stracił ojca i jego opiekunem stał się wuj Łukasz Watzenrode, człowiek wykształcony, kanonik kapituły we Włocławku, a póĽniejszy biskup warmiński. Ród Watzenrodów, choć od paru pokoleń osiadły w Toruniu, również wywodził się ze Śląska. Watzenrode postanowił kształcić swego wybitnie uzdolnionego siostrzeńca i przygotować go do piastowania godności kościelnych. Wysłał więc Mikołaja w 1491 r. do Akademii Krakowskiej, która wówczas była szeroko znanym w świecie ośrodkiem studiów astronomicznych, a przy tym żywym ogniskiem myśli humanistycznej. Jednym z profesorów był astronom i matematyk, Wojciech z Brudzewa i choć w 1491 r. już nie wykładał on astronomii, czynili to jego uczniowie, z których wykładów Kopernik wiele korzystał, zaznajamiając się z teorią Ptolomeusza i komentarzami do niej.

W 1496 r. wysłano Mikołaja na studia do Bolonii. Miał tam studiować prawo, jednak przedmiotem głównych jego zainteresowań stała się astronomia. Rozczytywał się w autorach starożytnych, zdobywając znajomość języka greckiego. Prowadził także obserwacje astronomiczne. W 1501 r. powrócił do Polski, by po kilku miesiącach wyjechać ponownie do Włoch, tym razem na studia medyczne do Padwy. Równocześnie kontynuował studia prawnicze, uzyskując doktorat prawa w Ferrarze. Zajmował się jednak przede wszystkim astronomią i przypuszczalnie we Włoszech skrystalizowała się ostatecznie w jego umyśle teoria heliocentryczna budowy świata.

W 1504 r. Kopernik wrócił na stałe do Polski. Spędził kilka lat w Lidzbarku u swego wuja, Watzenrodego, wówczas biskupa warmińskiego, a ok. 1510 r. przeniósł się na stałe do Fromborka, gdzie jako kanonik kapituły warmińskiej pozostał do końca życia. Na tym stanowisku rozwijał bardzo rozległą działalność. Był świetnym administratorem dóbr kapituły, a przy tym interesował się naukowo zagadnieniami ekonomicznymi. W związku z zalewem Prus i Warmii gorszą monetą, Kopernik napisał traktat, w którym dowodził, że podstawą dobrobytu każdego kraju jest dobry pieniądz. Rozważając wzajemny stosunek dobrego i złego pieniądza obiegowego, Kopernik pierwszy odkrył prawo, że gorszy pieniądz wypiera lepszy. Podczas najazdu wojsk zakonu krzyżackiego na Warmię z powodzeniem dowodził obroną Olsztyna. Prowadził rozległą praktykę lekarską, a w latach póĽniejszych był wzywany jako lekarz m. in. do Królewca, na dwór księcia pruskiego.

Wyświetleń strony: 6744
Kontakt
ul. Kościelna 3
73-260 Pełczyce
tel./fax (095) 768 54 29
e-mail: zs@zspelczyce.pl
http://www.zspelczyce.pl
UNICEF

Zegar
Wielke odliczanie


UM Pełczyce